Услуги

Урбанизъм

Регионално и градско стратегическо и устройствено планиране

Анализ

Маркетингови проучвания и градски количествени и качествени изследвания

Синтез

Адаптация, консервация и реставрация на културно-историческо наследство

 

Проекти

2
Дипломни проекти
6
Градоустройствени планове
6
Градски изследвания
6
Урбанистични стратегии

Пространствено планиране

Устройствено планиране

Изработване и процедиране на общи (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП) и техните изменения, план за регулация и застрояване (ПРЗ), улична регулация (ПУР) и работен устройствен план (РУП)

Обемно-пространствени проучвания

Анализ, заснемане и изготвяне на опорен план, стратегия, концепция и визия за развитие с варианти на застрояване, техническа инфраструктура и благоустройство, както и оформянето на устройствени схеми

Градски изследвания

Емпирични социологически изследвания (ЕСИ) за целите на устройственото планиране на територията и провеждане на консултации с експерти и обществеността за утвърждаване на съответните планови документи

Урбанизъм и регионално планиране

Секторни анализи и проучвания, формулиране на политики за пространствено планиране на национално ниво и приложението им при програмиране на регионалното развитие и въздействие върху селищните системи

Всички проекти

За мен

Благой Петков

Урбанист

Успех от специалност Урбанизъм

Образователно-квалификационна степен Магистър (5,50)
92%
Дипломна работа в ОКС Магистър (4,58)
76%
Образователно-квалификационна степен Бакалавър (5,41)
90%
Дипломен проект и държавна клаузура в ОКС Бакалавър (5,50)
92%

IT-support и подготовка на протокол от регата „Чипилски“ – резултатите от стартовете бяха публикувани в страницата на клуба в реално време, преди обвяването им на публиката по аудио-системата на Финалния комплекс

Спортен Клуб по Кану-Каяк „Чипилски“

Гребен канал Пловдив, 13 май 2017 година

Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора – доклад в панел Съвременна градска среда на шестата научно-приложна конференция ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Архитектурен факултет, катедра Градоустройство, 14-15 май 2015 година

Последни новини

Капана Фест

Душата на квартала се завръща! Есенното издание на Капана Фест ще се състои от 29 септември до 1 октомври в Пловдив! Станал известен като „карнавал на уличното творчество“, само за няколко години Капана Фест се превръща в едно от най-обичаните и чакани събития не само за жителите на града, но и за многобройните гости от […]

Визия за София стартира блог

От днес стартира официалният блог на Визия за София – инициатива, която си поставя целта да опише града, в който искаме да живеем, като включи в процеса максимално много заинтересовани страни. Блогът се поддържа от Екип Визия и ще служи за комуникацията на текущите новини в развитието на проекта, представяне на важните теми и експерти, […]

Министерският съвет прие нова програма за подкрепа на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Правителството прие Многогодишна програма (2015-2019 година) за подкрепа на избрания за Европейска столица на културата български град. Така ще се гарантира успешното осъществяване на инициативата, съгласно която Пловдив е Европейска столица на културата през 2019 година. Средствата за изпълнение на Програмата са общо 76,4 милиона лева. От тях 20 милиона лева са от държавния бюджет, […]

Всички новини

Трудов опит