Магистърска програма по пространствено планиране

Започна приема в новата магистърска програма по пространствено планиране към катедра Градоустройство при Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, град София