Професионална етика

„От идея до ключ…“ – есе по тема 11. Инвестиционен процес в строителството. Къде е урбанистът – роля, функции, задачи […]