Визия за София стартира блог

От днес стартира официалният блог на Визия за София – инициатива, която си поставя целта да опише града, в който искаме да живеем, като включи в процеса максимално много заинтересовани страни. Блогът се поддържа от Екип Визия и ще служи за комуникацията на текущите новини в развитието на проекта, представяне на важните теми и експерти, […]

Магистърска програма по пространствено планиране

Започна приема в новата магистърска програма по пространствено планиране към катедра Градоустройство при Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, град София

Споделено ползване на велосипеди

Публикувахме страница с Вашите предложения за развитие на велосипедната мрежа в град Пловдив на адрес: map.petkovstudio.com – ще се радваме да отделите време за няколко въпроса относно бъдещата система за споделено ползване на велосипеди под наем, като можете да разгледате и статистиката на постъпилите отговори до момента.

5 млн. лв. за задания и проекти на ОУП на общини през 2015

5 млн. лв. са предвидените средства в бюджета на МРРБ за 2015 г. по процедурата за финансово подпомагане на изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини по сключени споразумения между общините и закритото МИП. Това информира на Четвъртата национална среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране, организирана от НСОРБ, […]