Урбанизъм и администрация

Урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти в съответствие с член 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – градска комасация […]