Благой Петков

Магистър, специалност Урбанизъм, Университет по архитектура, строителство и геодезия, град София, редовен докторант в катедра Градоустройство

резюме

 

Трудов опит

Община Пловдив, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на инвестиционното проектиране, Столична община – район Витоша

автобиография

 

Проекти

Повече за специалността Урбанизъм можете да научите от моето портфолио