ДИПЛОМНА РАБОТА

 

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти

 

 

Жилищна политика

 

 

Управление на земи и имоти

 

 

Жилищна структура

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ УРБАНИЗЪМ

 

Ще се радвам да отделите време за да разгледате моите проекти и да научите повече за специалност Урбанизъм