Спортен Клуб по Кану-Каяк „Чипилски“

IT-support и подготовка на протокол от регата „Чипилски“ – резултатите от стартовете бяха публикувани в страницата на клуба в реално време, преди обвяването им на публиката по аудио-системата на Финалния комплекс

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора – доклад в панел Съвременна градска среда на шестата научно-приложна конференция ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI